เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเชียอิเล็กทริค2022 จำกัด


บริษัทประกอบธุรกิจ จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์-แบบครบวงจร สำหรับร้านค้าปลีก และร้านค้าขายส่งอาทิ เช่น หลอดไฟ,หลอดไฟ LED,โคมไฟ LED,โคมไฟ,สายไฟ,อุปกรณ์ฮาร์ทแวร์,อุปกรณ์ไฟฟ้า,อุปกรณ์โซล่าเซล,สวิตช์,ปลั๊กพ่วง นอกจากนี้ยังมี ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ในร้านอีกมากกว่า 1000 รายการ

ที่เอเชียอิเล็กทริค2022ของเราจำหน่าย ดังนี้


หลอดไฟ

หลอดไฟ LED , โคมไฟ LED ที่ได้มาตรฐาน จากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม หลอดไฟมีหลายขนาด มีหลายยี่ห้อ แต่ละขนาดนำไปติดตั้งใช้งานต่างกัน ขึ้นอยู่กับลูกค้านำไปติดตั้งใช้งานกับอะไร

สายไฟ

จำหน่าย ขายปลีก ขายส่งสายไฟที่ได้มาตรฐาน จากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม สายไฟ มีหลายขนาด มีหลากหลายยี่ห้อแต่ละขนาด นำไปติดตั้งใช้งานต่างกันขึ้นอยู่กับลูกค้านำไปติดตั้งใช้งานกับอะไร สายไฟฟ้าทางร้านมีคุณภาพที่ดีและ ราคาถูก

อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

จำหน่าย ขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน จากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม อีกมากกว่า 1000 รายการ

logo google map logo line png logo lazada png

Copyright © Asiaelectric2022. All Rights Reserved.

Designed by Thdirectory